Engelsiz Sağlık Turizmi İle Yeni Hayatlar

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Hibe Programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’dür. Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi, program kapsamında Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 485.000 TL’dir.

21 Şubat 11:07

Ülkedeki engelli/dezavantajlı istihdamı ve iş olanaklarının yetersizliği ciddi bir problemdir. Dezavantajlı grupların mesleki bilgilerinin olmaması ve eğitim durumlarının düşük olması, toplumun genel algısı onlar için çalışma durumları önündeki en büyük engeldir. Bu şartlarda gelişmek ve ilerlemek isteyen grup bireyleri için fırsat eşitliği yaratmak son derece önemlidir.

Turizm potansiyellerini araştıran, geliştiren, sektörün yurt içi ve yurt dışı tanıtımını sağlayan, yaşlı ve engellilerin turizm kaynaklı sorunlarını giderme noktasında destek sunan, sağlık turizmi kapsamında, ülkemizi ziyaret eden yabancılara danışmanlık hizmetleri veren Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal: “Engelli bireylerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin farkındayız. Buna bağlı olarak; kendilerini ifade edemeyen, çalışma hakkından yoksun kalan, gelişemeyen, dezavantajlı bireylerin, niteliklerini arttırarak, insan kayağı ihtiyacını karşılamak adına geliştirdiğimiz Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi ile söz konusu kişiler için ciddi bir istihdam kaynağı sağlamayı hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu.

Söz konusu proje kapsamında sunulacak olan eğitimler ile engelli bireylerin topluma kazandırılması, grup çalışmalarına ortak edilmesi, meslek edinmelerine destek olunması, en önemlisi de bağımsız olmalarının sağlanmasının hedeflendiği projede kursiyerler için Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Mesleki İngilizce, Kat Hizmetleri olmak üzere 3 ayrı eğitimin verileceği belirtildi. 3 ay süreli olarak devam edecek olan eğitimleri başarılı şekilde bitiren öğrencilerin sertifika almaya hak kazanacağı da bildirildi. Proje kapsamında Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi Kurulacağı, eğitim gören kursiyerlerin eğitim sonrasında istihdam rehberliği alarak iş bulma konusunda destek alacakları belirtildi.

Gerçekleştirilecek olan eğitimlerin haftada 5 gün olmak üzere 3 ay süre ile devam edeceği ve eğitim modülüne bağlı olarak 2 ay süreli uygulama eğitimlerinin de gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal'ın proje hakkında ki bilgilendirmesi:

 

Sağlık Turizmini nasıl tanımlarsınız?

Tedavi amaçlı olarak farklı bir ülkeye giderek gereken rehabilitasyon gereksinimlerinin sağlanmasına olanak tanıyan turizm türüdür. Sağlık turizmi gelişmiş olan ülkeler uluslararası hasta potansiyelini kullanarak büyüme imkanı yakalarlar. Madikal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi, Termal turizm ve SPA-Wellness olarak sınıflandırılır.

 

Türkiye'de Sağlık Turizminin bulunduğu nokta nedir?

Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeye gelsiğini görüyoruz. Ülkeye dünyanın dört yanından tedavi amacı ile turistler gelmektedir. 90'lı yıllardan sonra kamu yatırımının yanında sağlık sektörüne de yatırımın arttığı görülebilir. Bu açıdan bakıldığında; Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeye gelindiği müjdelenebilir. Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılması bu maliyetlerin azaltılması noktasında giderek zorunlu bir durum almıştır. Ülkenin coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin önemli avantajları arasında yer almaktadır.

 

Toplumda Sağlık Turizmi ne kadar biliniyor, bilinirliğine yönelik ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Sağlık turizmi henüz ve maalesefki toplumca çok bilinen bir dal değil. Sektörün tanınırlılığının arttırılması sağlandığı taktirde yatırımcılarında bu sektöre kaymaları beklenmektedir. Bu sektörde doğru koşullar ve disiplin sağlandığında harika geri dönüşler almamak imkansız. Bu noktada Türkiye Sağlık Turizm Derneği bir yandan sektörel çalışmalarını sürdürürken bir yandan da farkındalık yaratma, bilinçlendirme seneryoları üzerine projeler geliştirmektedir.

 

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak ne tür çalışmalar, faaliyetler gerçekleştirmektesiniz?

Her yıl düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi,

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Yönetim Eğitimi,

Türkiye-Yemen Sağlık Turizmi Yurt Dışı İş Gezisi ve Çalıştayı

Gençlere ve Kadınlara Yönelik Alternatif İş İmkanı: Gastronomi ve Dünya Mutfakları

Sağlık Hukuku Eğitimi,

Sağlık Turizmi ve Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı,

Mesleki ve Tıbbi İngilizce Dil Eğitimi,

Uluslararası Çalıştaylar,

Ulusal Sağlık Turizmi Makale Yarışması,

Yurtiçi Kongre/Fuar Organizasyonları,

Yurtdışı Kongre/Fuar Organizasyonları olarak sıralanmaktadır.

 

Her yıl düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'nden bahseder misiniz? (Katkıları-amaç ve sonuçları nelerdir?)

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedeflerine ulaşması için 10 yıldan bu yana yürütülmektedir. Sektöre vizyon katmak, sinerji ve işbirliklerini artırmak, yeni fırsatlar oluşturmak ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanmasını amaçlar. Kongre ile Türkiye’nin büyük potansiyelinin sektöre yatırım yapan kuruluşlara yepyeni fırsatlar oluşturması adına önemli bir buluşma noktasıdır. Kongre ile tanıtım pazarlama faaliyetleri ve iş görüşmeleri etkin biçimde sağlanacaktır.

Dernek bünyesinde birçok proje gerçekleştirdiğinizden bahsetmiştik. Son projenizde start vermiş bulunuyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finans edilen, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamındaki Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi'nden bahseder misiniz? Proje neyi amaçlıyor?

Engelsiz Sağlık ile Yeni Hayatlar Projesi; dezavantajlı grupların mesleki gelişimini arttırarak sağlık turizmi alanında istihdam edilmelerini öngören bir eğitim programıdır. Bu doğrultuda geliştirilmiş olan program, 3 ayrı eğitimden oluşmaktadır. Verilecek olan eğitimler sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılayacak niteliktedir. Alınan eğitimler sonrasında edinilen mesleklerin sürekliliği bulunmaktadır.

 

Eğitim programları ve süresi ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

kriterlere uygun 66 katılımcının belirlenmesinin ardından, projenin ilk 3 aylık döneminde mesleki ve kişisel gelişimlere yönelik olarak belirlenen eğitimler verilecektir.

Proje kapsamında verilecek olan eğitimler sektörünün beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir.

Mesleki İngilizce Eğitimi

Çağrı Merkezi Operatörü Eğitimi

Kat Hizmetleri Eğitimi

 

Eğitim programı ne zaman başlayacak ve kimler katılabiliecek?

Aranan kriterler;

18-45 yaş aralığında,

Engel raporuna sahip,

En az ilkokul mezunu,

Kişisel bakımlarına özen gösteren,

Temiz ve düzenli,

Kendini ifade edebilme özelliğine sahip,

Mesleki İngilizce Eğitimi alacak olan kişilerin temel düzeyde 

ingilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir

Eğitimlerin mayıs ayı itibari ile başlanması öngörülmektedir.

 

Proje sonrası kazanımlar ve sonuç çıktılarından bahsedersek neler söyleyebilirsiniz?

Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi'nin açılması

İstihdam Rehberlik Masasının kurulması

Uluslararası Fuar ve Kongre Katılımı gerçekleştirilmesi

 

Türkiye'de sağlık turizmine yön veren öncü kuruluşlardan olan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu başkanı sayın Enginer Birdal : 1965 Kars doğumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirmemin ardından yüksek lisans eğitimimi yönetim bilişim sistemleri üzerine gerçekleştirdim. Hali hazırda doktora çalışmalarım devam etmektedir. Öğretmenliği uzun yıllar sürdürmemin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nda Müsteşarlık ve Özel Kalem Müdürlüğü gibi görevlerde yer aldım. 2006 yılında Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundum, günümüzde de aynı görevi yürütmekteyim. Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak rol aldım ve birçoğunun kurucu üyesi oldum. Sağlıklı Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de eş zamanlı olarak yürütmekteyim. Her iki dernekte de aktif çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Detaylı bilgi ve ön kayıt için;

http://yenihayatenstitusu.org/ adresine başvurabilirsiniz.


TAV