Çin İstanbul Başkonsolosu Wei:Korona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu...

3 Şubat 2020 Pekin saati 19:00 itibariyle; Koronavirüs vaka sayısı: 17335 Şüpheli vaka sayısı: 21558 Taburcu olan kişi sayısı: 521 Ölü sayısı: 362

4 Şubat 11:18

2019 yılı sonlarında, Hubei eyaletinde sebebi 

bilinmeyen zatürre vakası ortaya çıktıktan sonra Çin Ulusal 

Sağlık Komisyonu ve Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 

araştırma ve mücadele çalışmalarına başladı, 8 Ocak 2020 

tarihinde yeni tip koronavirüs söz konusu zatürrenin kaynağı 

olarak belirlendi. Kaynak araştırması, test sonucu, hastalık 

durumu ve yeni tip koronavirüse dair edilen bilgilere göre, söz 

konusu 2019 yılı yeni tip virüsün kaynağı yabani hayvanlar 

olarak düşünülüyor. Ama hangi hayvandan henüz belli değil. 

Edilen bilgilere göre söz konusu virüsün ana bulaşma yolu 

solunum damlacıkları ve yakın temastan meydana geliyor.

Söz konusu virüsün bulaşma gücü çok yüksek. Hastalara 

göre semptomlar farklı olabiliyor, bazıları sadece ateş ve hafif 

öksürük ile geçirirken, bazıları da zatürre aşamasında 

gelişebililiyor ve bazı ciddi durumlar ise ölümle 

sonuçlanabiliyor. Şimdiki duruma göre söz konusu virüsün ölüm 

oranı yaklaşık %2 ile 4% arasında ama sadece başlangıç 

dönemindeki bir orandan bahsediyoruz. Zamanla bu oranlar 

değişecektir. Aynı zamanda, bu durum hastalığın ciddi olmadığı 

anlamına gelmiyor. Sadece tüm hastaların en kötü senaryoyla 

karşılaşmayacağını açıklamaktadır.  

Şu an bu virüse karşılık bir anti-virüs ilacı olmadığı için, 

Çinli bilim insanları yoğun bir şekilde konuyu çözmeye çalışıyor. 

Çin tarafı, aynı zamanda da Dünya Sağlık Örgütü ile yoğun 

temaslarda bulunmakta ve uluslararası iş birliği içinde yer 

almaktadır. Bu dönemde SARS hastalığının tedavisi gibi yeni tip 

koronavirüse karşı kapsamlı bir tedavi planları formüle edildi, 

en kısa zaman içinde teşhis reaktifleri, aşısı ve etkin ilaçları 

geliştirmeye çalışmaktayız. Şu anda tedavi gören hastalardan iyileşip taburcu olanlar da oldu.

 

Çin hükümeti yeni tip koronavirüs zatürre salgınına büyük 

önem arz ediyor, salgınla mücadele adına, çalışma yönetim 

grubunu kurdu, kapsamlı bir şekilde salgınla mücadele 

çalışmalarını güçlendiriyor ve Hubei gibi bölgelere de denetim 

grubu atadı. Devlet Konseyi bünyesindeki üye makamlar hızla 

harekete geçti, istişare ve eşgüdüm sağlayarak, birçok çalışmayı 

yerine getiriyorlar. Temel olarak şu alanlarda çalışmalar oluyor: 

İlk olarak, hastalığını kaynağını inceleme ve teknik 

denetimi yapılıyor. Hastalık fark edildikten 1 hafta sonra yeni tip 

koronavirüs olduğu tespit edildi, bunun ardından tedavi ve acil 

durum gibi planlar yapıldı, teşhis ilacının geliştirilmesinin 

ardından, sağlık kuruluşlarına dağıtıldı, sağlık kuruluşlarının 

tedavi becerileri arttırıldı. 

İkinci olarak, Hubei Wuhan’daki salgınla mücadele adına 

birçok tedbirin yerine getirilmesi sağlanıyor. Ağırlıklı olarak 

Wuhan’da bu mücadele yürütülüyor. Hızlıca ilgili pazarlar 

kapatıldı, yabani hayvan ticaretine müdahale edildi. Havalimanı, 

tren istasyonları gibi Wuhan’daki çıkış yolları kapatıldı. Hem şehir içinde hem de şehir dışında yayılması önleniyor. Merkez 

sağlık malzemeleri deposundan Wuhan’a maddi yardımlar 

sağlanıyor, Hubei’deki mücadele çalışmaları için özel olarak 1 

milyar yuanlık sermaye ayırıldı. Wuhan’a diğer şehirlerden 

sağlık çalışanları gönderildi. 

Üçüncü olarak, ülke genelinde salgın kontrolü 

sıkılaştırılıyor. 31 eyalette halk sağlığı acil durumlarına yönelik 

birinci düzeyde bir müdahaleye başlandı. Mahalli kontrol 

tedbirleri yapılıp uygulanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Etkin 

mücadele ve kontrol deneyimleri paylaşılıyor, kısa süre içinde 

hastalığın teşhisi sağlanıyor. Havayolu, demiryolu, kara yolu ya 

da deniz yollarındaki biletlerin ücretsiz iadesi sağlanıyor ve 

bölgeye turist girişi yasaklandı. Büyük çaplı organizasyonlar 

kontrol altına alındı, insanların toplu olarak bir araya gelmesi 

kısıtlandı. Turizmde, aile içinde, kamusal mekanlarda, toplu 

ulaşım araçlarında ve evlerde gözlem ve diğer kamusal önlem 

kılavuzları yayınlandı. Önemli mekanlar, kapalı alanlar ve toplu 

ulaşım araçlarında, havalandırma, dezenfeksiyon ve sıcaklık 

ölçümleri gibi tedbirler uygulanıyor, bu şekilde toplu 

ulaşımlarda salgının yayılmaması için sıkı çalışmalar devam 

ediyor.  

Dördüncü olarak, hastaların tedavisi için büyük çaba sarf ediliyor. Tedavi planları zamanında güncelleniyor. Ülke 

genelinde bu virüsü tedavi eden hastanelerin listesini yayınladı. 

Tedaviyi daha da güçlendirerek, ağır hastalar için birebir tedavi 

yöntemleri uygulanıyor. Ölüm vakaları mümkün olduğu oranda 

önleniyor. Hastalara maddi yardım sağlanıyor, herhangi bir 

hastanın maddi yetersizlikten dolayı tedavi görememesi de aynı 

zamanda önleniyor.  

Beşinci olarak, bilimsel araştırma ve geliştirme 

hızlandırılıyor. Ulusal Ar-Ge uzmanları grubu kuruldu, virüsün 

kaynağının araştırılması, ilaçların belirlenmesi, Çin tıbbı 

tedavisi, durumu ağır hastaların tedavisi, aşının araştırılması ve 

geliştirilmesi gibi alanlarda Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. 

Altıncı olarak, toplumun haberdar olmasını sağlıyor. Her 

gün saat 8’den önce, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 

önceki günün salgınla ilgili verileri yayınlanıyor, uzmanların 

verileri yorumlamaları sağlanıyor ve topluma salgınla mücadele 

hakkında bilgiler paylaşılıyor. 

Salgın ortaya çıktıktan sonra, açık ve şeffaf bir tavırla 

Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili ülkeler ile tam iş birliği ve 

istişarede bulunduk, bulunuyoruz. Öncelikle DSÖ’ye salgın 

verilerini ve teknik durumları zamanında paylaştık, kısa 

zamanda DSÖ’yü yeni tip koronavirüsün ayrım durumları hakkında bilgilendirdik, virüsün gen dizisini paylaştık. Çinli 

uzmanlar ile DSÖ uzmanları arasında teknik görüşmeler 

düzenledik, DSÖ uzmanlarını Wuhan’a davet ettik. Bunların 

dışında, ikili istişarede bulunuyoruz. Japonya, Tayland, Güney 

Kore ve ABD gibi ülkelerin ilgili sağlık birimleriyle ve Çin’de 

bulunan misyonlarıyla sıkı iletişim halindeyiz, verileri 

paylaşıyoruz, şüpheli ve tespit edilen hastaların bilgilerini 

paylaşıyoruz, zaman açısından yabancı tarafların sorunlarına 

duyarlılık gösteriyoruz. Hubei gibi eyaletlerin yerel hükümetleri 

de çeşitli yollar ile yabancı devletlerin Çin’deki misyonlarına ve 

vatandaşlarına salgın ile ilgili verileri paylaşıyor ve ilgili kontrol 

hizmetlerini sağlıyor.

için etkin tedbirler nelerdir? 

 

Şimdilik salgına yönelik özel aşı geliştirilmiş değil, ama 

kişisel olarak bulaşma olasılığını azaltmak için şu koruma 

tedbirleri alınabilir: 

El hijyenine önem vermeli, eve döndükten sonra su veya 

alkol içerikli el sabunuyla eller yıkanmalı. Paylaşım eşyalarına 

dokunduktan sonra göze, ağıza ve buruna dokunmamalı. İç 

mekandaki hava sirkülasyonu sağlanmalı, kapalı veya havanın 

basık olduğu kamusal mekanlara ve insanların bir arada olduğu 

yerlere gidilmemeli. Hastanelere gidilirse koruma 

standartlarında olan maskeler kullanılmalı. Yeterli uyku, dengeli 

beslenme ve uygun oranda spor yapılmalı. Solunum hastalıkları 

yaşayan kişiler ile sıkı temasta bulunulmamalıdır.

Küreselleşme sürecinde her ülkenin kaderi sıkı bir şekilde 

birbirine bağlıdır. Çin tarafı öteden beri, kamu sağlığına ve 

uluslararası iş birliğine önem veriyor, açık ve şeffaf prensiple 

taraflara salgın ile ilgili verileri ve koronavirüsün gen dizisini 

zamanında paylaşıyor. DSÖ Genel Direktörü son Çin 

ziyaretinde de Çin tarafının sıkı ve iyi sonuç veren tedbirlerini 

takdir etti ve DSÖ profesyonel açıdan, aceleci bir tavırla yabancı 

vatandaşların tahliye edilmesi fikrine katılmadığını açıkladı. 

Salgının karışık ve ciddi durumlarına karşı, Çin hükümeti 

diğer ülkelerin gerçekleştirmekte zorluk çekeceği güçlü 

düzenlemeler yaptı ve bu düzenlemeleri de güçlü bir şekilde 

yerine getirmeye devam edecek. Sorumlu bir devlet olan Çin, 

ülkede bulunan yabancı vatandaşlar ile Çin halkı arasında ayrım 

yapmadan uluslararası sorumluluğunu yerine getirerek yabancı 

vatandaşların makul oranda isteklerini çözüm getirerek, onların 

can güvenliğini ve sağlığını korumaya devam edecektir. Çin’in 

sistemsel avantajları ve daha önceki başarılı tecrübeleri ile, aynı 

zamanda kuruluşundan bu yana 70 yılda biriktirilen maddi ve bilimsel kaynaklar ile, bu salgınla mücadele savaşını kazanmak 

için Çin hükümetinin tam kararlılığı, tam güveni ve tam becerisi 

vardır. Çin tarafı diğer ülkelerle istişarede bulunarak, salgınla 

mücadeleyle ilgili çalışmalarını yoluna koyacaktır. 

Eğer yabancı devlet vatandaşlarının tahliye talebi varsa, 

uluslararası teamüller ve Çin’deki salgınla mücadele 

düzenlemeleri gereği ilgili ayarlamalar yapılacak ve gerekli 

yardım ve kolaylıklar tanınacaktır.

Şu an Wuhan’ın gümrük kapıları ve şehir giriş çıkışı 

dışında, Çin’in tüm gümrükleri ve vize bölümleri normal bir 

şekilde çalışmaktadır. Yabancılara yönelik vizesiz transfer 

politikasında da herhangi bir değişiklik olmadı. Tüm kara, deniz 

ve hava yolu, dışa açık bir şekilde işlevine devam etmektedir, 

yabancılar ise geçerli seyahat belgesi veya pasaport ile söz 

konusu kapılardan giriş çıkış yapabilir. Vatandaşların daha az 

uluslararası seyahatte bulunmasının, hastalığın önlemesine 

faydalı olabileceği göz önünde bulundurarak, yabancı 

vatandaşların da gereğine göre, Çin seyahatlerini yeniden 

planlamalarını tavsiye ediyoruz. Yurtdışına seyahat etmek 

zorunda kalan yabancı vatandaşlar içinse, gidecek ülke ya da 

bölgenin, Çin’den gelen yolcuların girişine dair kuralları ve 

uygulamaları önceden öğrenmelerini de hatırlatmak isterim. 

Çin’de bulunan yabancıların kendini koruma farkındalığını 

artırmasını, mümkünse kalabalık yerlere gitmemelerini, tıbbi 

önlem uygulamalarını kullanmalarını ve aktif bir şekilde 

bulunduğu kamu kurum ya da misafir karşılama organizasyonları ile beraber hastalık önlemlerinin alınmasını 

tavsiye ediyoruz. Eğer ateş ile beraber öksürük ve nefes darlığı 

gibi acil solunum yolları enfeksiyon durumu meydana gelirse, 

anında komiteye, sağlık kurumuna ve göç idaresine bildirmeli 

ve aktif bir şekilde tedavilerine ve hastalık durumu 

araştırmalarına başlamalılar. 

 

Bazı yabancı havayolu şirketleri piyasanın durumuna göre 

seferlerini azalttı veya iptal etti, bu bir piyasa uygulamasıdır. Şu 

an, Wuhan havalimanı 24 saat açık ve uçuşa uygundur, normal 

bir şekilde kalkış ve iniş yapılabilmektedir. Yerel ya da yabancı 

havayolu şirketleri, Wuhan’a ekstra ya da özel seferler 

düzenleyebilir. Son dönemdeki Çin uyruklu ve Hubei 

eyaletinden özellikle Wuhan halkı yurtdışında bazı zorluklarla 

karşılaştı, bunun üzerine Çin hükümeti özel sivil uçak seferleri 

ile onların direkt Wuhan’a götürülmesine karar verdi. 

31 Ocak tarihinde Dünya Sağlık Örgütü yeni tip 

koronavirüs salgınıyla ilgili uluslararası kamu sağlığı acil 

durumu ilan edildiğini duyurdu. DSÖ, Çin’e yönelik ticari ya da 

turizm alanında önlem ya da kısıtlama getirilmesine dair 

herhangi bir açıklamada bulunmadı. Çin hükümeti söz konusu 

virüs salgını ile mücadele çalışmalarına büyük önem 

vermektedir. En katı uygulamalar kullanıldı. Bazı uygulamalar 

‘Uluslararası Sağlık İlkesi’ standardının bile üstündedir, hem de 

fazlasıyla üstündedir. Çin tarafı şeffaf ve sorumlu tavrı ile ilgili,taraflarla anında salgın durumunu ve virüsün gen dizisini 

paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok ülke tarafından olumlu 

bir şekilde takdirle karşılandı. Salgını etkin bir şekilde kontrol 

altına almak ve bu savaşını kazanmak konusunda hem 

güvenimiz hem de gücümüz yetecek oranda bulunuyor.

Salgın ile mücadelenin kritik döneminde, Çin hükümeti 

öncesinde yaşanan yurt içinde ya da yurt dışındaki bulaşıcı 

hastalıklarla mücadelelerde kazanılan tecrübelerin temelinde, 

hukuka uygun birtakım uygulamalar getirdi. Bulaşıcı kaynakları 

sıkı bir şekilde kontrol edip, etkin bir şekilde bulaşıcı hastalığın 

geniş bir alana yayılmasını engelledi. Ulaşım, virüsün önemli bir 

yayılma yoludur. Wuhan ve diğer bazı şehirlerde uygulanan 

ulaşım araçları ve ulaşım yöntemleri üzerinde kısıtlamalar, 

virüsün geçişini etkili bir şekilde engelleyebilir. Söz konusu 

uygulamalar tüm şehrin işleyişini etkilememektedir, halkın 

gerekli gidiş gelişlerinde, kilit malzemelerin transferlerinde ve 

yaşam malzemelerinde öncelik garanti edilir. Çin hükümeti 

salgın durumunun değişimine göre sürekli olarak politikalarını 

revize edecek, uygulamalarını tamamlayacak ve en nihayetinde 

salgını kontrol edecektir 

 

Şu an, Çin’deki piyasalardaki malların arzı yeterlidir. Son 

günlerde, bazı bölgelerdeki yaşamla ilgili gerekli eşyalarda toplu 

alım arttı, özellikle sağlık ve koruma malzemelerinde talep ciddi 

oranda artış gösterdi, bazı şehirlerdeki marketlerde toplu alım 

paniği yaşandı. Her kademedeki hükümet ve şirketler tam 

gücüyle malzeme gönderiyor, rafların boş kalması geçici bir 

durum. Bahar bayramından sonra fabrikalar yeniden üretime 

geçecek, ithal edilen mallar da gitgide yerine gelecek. Ayrıca, 

sağlık ve koruma malzemelerinin arzı da iyileşmeye başladı. 

Çin’de “bir tarafın yardımına sekiz taraf koşar” diye bir deyim 

var. 29 Ocak tarihine kadar, ülke genelinde, 52 sağlık timi 

olmak üzere toplam 6 bin 97 sağlık çalışanı Hubei Eyaleti’ne 

gelerek virüsle mücadele çalışmalarına katıldı. Gelecek 

dönemde, ülke genelinde salgınla mücadele koruma 

malzemelerinin gönderim sistemini kuracağız, anında ve 

çalışmalarda aranılan sağlık çalışanları, tıbbi malzemeler ve 

yaşamla ilgili malzemeleri yerine koyacağız, ilgili malzemlerin 

ithalatını arttıracağız, ilgili mücadele çalışmalarımızın güçlü, 

düzenli ve bilimsel olarak ilerletilmesini sağlayacağız. Gerek SARS gerekse bu seferki yeni tip koronavirüsle 

mücadelede, hatta Ebola virüsü ve MERS gibi uluslararası 

camiada yaşanan salgınlarla mücadelede, Çin hep uluslararası 

sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirerek, daima açık, 

şeffaf, bilimsel ve iş birliğine dayalı prensiplerle uluslararası 

camia ile iş birliğinde bulunmuştu. Tüm dünya ile birlikte, Çin 

ve dünya halkının sağlığını ve can güvenliğini korumak için 

ortak çaba sarf etmeye hazırız.

Yeni tip koronavirüs tespit edilmesinden bu yana henüz 

mutasyona uğramadı, yakından takip etmeye de devam edeceğiz. 

Yine açık, şeffaf, anında salgının en yeni durumunu ve 

mücadele gelişmelerini paylaşacağız. 

Salgınla mücadele Çin hükümetin ve halkının bu dönemdeki 

en önemli çalışmasıdır. Devlet başkanımız Xi Jinping’in dediği 

gibi, salgın bir şeytandır fakat şeytanın saklamasına asla izin 

vermeyiz. Şu an Wuhan ve Hubei ağırlıklı olarak, merkezden 

yerel hükümete kadar kapsamlı ve çok boyutlu bir salgınla 

mücadele sistemi kuruldu. Salgının gelişmesine dair bazı 

tahminler bulunuyor, salgın ne kadar sürerse o zamana kadar 

savaşacağız. Çin sisteminin avantajları ve önceki faydalı 

deneyimi aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 70 yıl 

boyunca biriken güçlü bilimsel ve teknolojik malzeme temeli ile 

Çin hükümeti, salgını önleme ve kontrolüne karşı savaşı 

kazanma kararlılığına, güvenine ve yeteneğine sahiptir.

Uyarı! Bu sitede yer alan tüm içerikler, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" uyarınca tescil ve koruma altındadır. Kısmen dahi olsa; basılı şekilde ya da internet üzerinde, izinsiz çoğaltılıp kopyalanamaz, alıntı yapılıp kullanılamaz. Ancak habere aktif link verilerek kullanılabilir. Aksi taktirde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.


TAV