ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, yapı sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’ın İş Geliştirme Platformu kapsamında düzenlenen “Konuk Ülke Projesi”ni bu yıl "Konuk Bölge Projesi" başlığı altında Afrika’yı ağırlayarak gerçekleştireceklerini belirtti…

9 Ocak 10:54

"Konuklarımız inşaata yılda 35 milyar dolar harcıyor"

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük buluşması olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'da bu yıl ilk kez bir ülke yerine Afrika Bölgesi'ndeki Kenya, Nijerya ve Mozambik'i konuk olarak ağırlanıyor. Fuar kapsamında bu yıl "Konuk Bölge Projesi"nin yanı sıra Ortadoğu'nun en önemli ekonomileri İran ve Suudi Arabistan'a yönelik İnşaat Forumları düzenleniyor.

39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 10-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Tüyap / Büyükçekmece'de gerçekleştirilecek. Fuarın "İş Geliştirme Platformu" kapsamında Türk yapı sektörünün potansiyel büyüme bölgelerinden biri olan Afrika ile birlikte, uluslararası ambargonun kalkması nedeniyle fırsatlar ülkesi haline gelen İran ve Türk müteahhitlik sektörü için büyük potansiyel taşıyan Suudi Arabistan ile ilgili iş ve işbirliği imkânları gündeme getirilecek.

YEM Fuarcılık tarafından 10 – 14 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek 39. Yapı fuarı – Turkeybuild İstanbul ile ilgili düzenlenen toplantıda ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, bu yıl "Konuk Bölge Afrika Projesi'nde" üç ülke özelinde Kenya, Nijerya ve Mozambik'in ağırlanacağını açıklarken, Türk yapı sektörüne dair geçtiğimiz yılın değerlendirmelerini ve 2016 öngörülerini paylaştı.

YEM Fuarcılık'ın değişmez hedefinin yapı sektörü için yeni pazarlar yaratılmasına ve iş hacminin artırılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirten Burcu Başer, bu hedef doğrultusunda 39. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul kapsamındaki İş Geliştirme Platformu'nun, bu yıl faaliyetlerini "Konuk Ülke Bölge Afrika Projesi" ile İran ve Suudi Arabistan ülkelerine yönelik İnşaat Forumları'yla sürdürdüğünü belirtti. Başer, 39. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul Konuk Bölge Afrika Projesi'nde kıta içindeki coğrafi konumları, hızlı büyüyen istikrarlı ekonomilerinin yanı sıra inşaat sektöründe kaydettikleri büyüme ve inşaat harcamalarıyla yeni pazarlar arayışındaki Türk yapı sektörünün potansiyel büyüme alanlarından olan Kenya, Nijerya ve Mozambik ülkelerini ağırladığını belirtti.

Başer: "Her şeye rağmen konut satışları ve inşaat harcamaları arttı"

ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, gerçekleştirilen toplantıda, sektörde 2015 yılı sonu itibariyle inşaat harcamaları, konut satışları, ihracatı gibi inşaat sektörünün performansını gösteren tüm kriterleri şöyle değerlendirdi: "2015 yılında inşaat sektörü, ülkemizdeki seçim atmosferi ve komşu ülkelerdeki politik gündemden tüm diğer sektörler gibi etkilendi. Buna rağmen konut satışlarında yaşanan gelişmeler umut verici; 2015 yılında konut satışları %12,7 artış göstererek 936.615 olarak, yabancılara gayrimenkul satışı ise %19 oranında artarak 16.192 olarak gerçekleşti. Türkiye inşaat malzemeleri ihracat hacminde geçtiğimiz yıla kıyasla daralma yaşandı ancak Yapı Fuarları – Turkeybuild ile sektördeki yeni pazar arayışlarına destek verdiğimiz Türk yapı malzemeleri sektörü, yaşanan gerilemeye rağmen dış ticaret fazlası vermeyi başaran sektörlerden biri olmaya devam etti. Toplam inşaat harcamaları ise 2015 yılının ilk 9 ayında, 2014 yılının aynı dönemine oranla % 6,6 artarak 131.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektördeki istihdam da ilk 9 ayda %3,3 oranında artış gösterdi.

Burcu Başer 2016 yılına dair öngörülülerini ise şu sözlerle aktardı: "2016 yılında Türkiye ekonomisinin %3,5 – 4,0 bandında büyüyeceğini tahmin ediyoruz, inşaat sektörü büyüme öngörümüz ise %2,0 – 2,5 oranında. İnşaat malzemeleri iç pazarın büyümesinin %2,0 – 3,0 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yapı Fuarları – Turkeybuild ile büyümesine destek vermeyi hedeflediğimiz Türkiye inşaat malzemeleri ihracatı öngörümüz ise 17.5 – 18 milyar dolardır."

"Konuk Bölge ülkelerinin inşaat sektöründeki büyümeleri dikkat çekiyor…"

Konuk bölgeyi oluşturan ülkelerin son yıllarda inşaat sektöründeki büyümeleriyle dikkat çektiğini ve son beş yıldır inşaat sektöründeki büyümelerinin ülke ekonomilerinin büyümesinin önüne geçtiğini vurgulayan Burcu Başer, 2015 yılında Kenya'nın 5.1 milyar dolar, Nijerya'nın 28.8 milyar dolar, Mozambik'in ise 1.12 milyar dolar değerinde inşaat harcamalarıyla toplam 35 milyar dolarlık inşaat harcaması gerçekleştirdiğini belirtti. Başer sözlerine söyle devam etti: " Bu yıl Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul'da "Konuk Bölge Afrika Projesi" kapsamında ağırlayacağımız Kenya, Mozambik ve Nijerya'nın inşaat sektöründeki büyümelerindeki en büyük etken son yıllarda artarak devam ettirilen alt yapı çalışmalardır. Bölgede yol ve köprülerin iyileştirilmesi veya yeniden inşaa edilmesi gibi alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Tüm bu alt yapı çalışmalarının yanı sıra Kenya'nın Vizyon 2030 hedefleri kapsamında yazlık konaklama bölgeleri, serbest ticaret limanı, ihtisas sanayi bölgeleri, toptan – perakende satış merkezleri ve sergi-fuar alanlarının inşaa edilmesi gündemdedir. Ayrıca Kenya'da gecekondu bölgelerinin iyileştirilmesi, düşük ve orta gelirli kesime uygun konut yapımına yönelik talep artmaktadır. Mozambik'de ise inşaat sektöründeki büyüme alt yapı yatırımlarının yanı sıra enerji ve madencilik ile ilişkili inşaat yatırımlarıyla da ilişkilidir. Mozambik hükümetinin 2015- 2019 kalkınma planında limanlar, yeni demiryolu hatları, yeni karayolu hatları, mevcut karayollarının yenileme ve hidro elektrik santralleri inşaatları yer almaktadır. Söz konusu ülkelerin artan inşaat harcamalarıyla Türkiye inşaat malzemeleri ihracatının büyümesinde rol oynayabileceği inancındayız."

İran ve Suudi Arabistan İnşaat Forumları…

Son yıllarda artan yeni pazar arayışında sektöre destek verebilmek adına fuarın "İş Geliştirme Platformu" kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bu yıl İran ve Suudi Arabistan İnşaat Forumları' da dahil edildi. Fuar sırasında gerçekleşecek panellerde söz konusu ülkelerin üst düzey yetkililerini Türk yapı sektörü profesyonelleriyle bir araya getirilerek, sektöre yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratılması konusunda katkıda bulunması hedefleniyor.

İran ile ilgili gerçekleştirilecek panelde kalkan ambargonun sonrasında İran'la geliştirilebilecek ticari ilişkileri ve bu ilişkilerin planlanma süreçleri İranlı yetkililer tarafından Türk yapı sektörü temsilcilerine aktarılacak. Ticari ilişkilerin geliştirildiği bu dönemde panel aracılığıyla sağlanacak bilgi akışının sektör temsilcilerine fayda sağlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan ile ilgili düzenlenecek panelde ise 2014 – 2020 yılları arasında 600 milyar doları gayrimenkul projeleri, 350 milyar doları ise alt yapı projeleri olmak üzere toplam 1,2 trilyon dolar tutarında yatırım planlayan Suudi Arabistan'ın üst düzey yetkilileri ile Türk yapı sektörü yatırımcıları bir araya getirilecek. Gerçekleştirilecek etkinliğin Türk yapı sektörü yatırımcılarının Suudi Arabistan inşaat sektöründeki yeri ve öneminin artmasında etkili olması bekleniyor.

Fuarın İş Geliştirme Platformu, Uluslararası İşbirlikleri ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Adımlar…

10 – 14 Mayıs 2016 tarihinde Tüyap / Büyükçekmece'de düzenlenecek olan 39. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul kapsamındaki İş Geliştirme Platformu, çeşitli etkinliklerle bu yıl da katılımcı firmalara, sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. Platform bu yıl faaliyetlerini; "Konuk Bölge Afrika Projesi" İnşaat Forumu ve İkili İş Görüşmeleri", "Türkiye – İran İnşaat Forumu ve Türkiye - Suudi Arabistan İnşaat Forumu" ile "Yurtiçi- Yurtdışı Alım Heyetleri Organizasyonu" ile sürüyor olacak.


TAV