TDGD üyelerince hazırlanan “Turizm Temelli Destinasyon Yönetimi” kitabı yayınlandı

Pek çoğu Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD üyesi olan, akademisyenlerden ve iletişim sektörünün uzman isimlerinden oluşan 18 kişilik bir yazar kadrosunca kaleme alınan “Turizm Temelli Destinasyon Yönetimi” kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Asım Saldamlı üstlendi.

8 Haziran 01:39

TDGD, BÜTÜNLEŞİK DESTİNASYON YÖNETİMİYLE İLGİLİ OLARAK TURİZM SEKTÖRÜNÜ BİLGİLENDİRİYOR 

TDGD üyelerince hazırlanan “Turizm Temelli Destinasyon Yönetimi” kitabı yayınlandı

Pek çoğu Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD üyesi olan, akademisyenlerden ve iletişim sektörünün uzman isimlerinden oluşan 18 kişilik bir yazar kadrosunca kaleme alınan “Turizm Temelli Destinasyon Yönetimi” kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Asım Saldamlı üstlendi. Bütünleşik bir destinasyon yönetimiyle destinasyonların ülke turizmine daha fazla değer sağlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Asım Saldamlı, “Kitabın turizm sektörüne önemli ve değerli bir pencere açacağına, ayrıca destinasyon yönetimi ve destinasyon geliştirme konusunda çalışmalar yapan araştırmacılara katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Kitap 16 bölümden oluşuyor ve her bölümde destinasyon geliştirmenin farklı bir yönü inceleniyor. 

Eşsiz yerel mirasımızı küresel rekabet avantajına dönüştürmek için kurulan Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD,destinasyonların ülke turizmine ve ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilmesinde “bütünleşik bir destinasyon yönetimini” temel koşullardan biri olarak görüyor. İşte bu nedenle TDGD, destinasyon yönetimi ile ilgili teorik bilgilerin ve değerli önerilerin yer aldığı bir kitap çalışmasına imza attı. 

TDGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın editörlüğünde hazırlanan “Turizm Temelli Destinasyon Yönetimi” kitabı, Adonis ve Loji Platform’un sponsorluğunda Detay Yayıncılık tarafından basıldı. Kitap, ağırlıklı olarak TDGD üyeleri olmak üzere 18 yazar tarafından kaleme alındı: Prof. Dr. Asım Saldamlı, Arş. Gör. Dr. Çağlar Aktepe, Dilek Girgin, Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz, Gökhan Turak, Arş. Gör. Gökçe Yasemin Ersöz, Dr. Halil İbrahim Karakan, Arş. Gör. İpek Itır Can, Kasım Ertürk, Dr. Öğr. Gör.Nurhayat İflazoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Senem Etyemez, Sinan Baran Bayar, Sümeyye Güzelalp Arslan, Tamer Çiçek, Doç. Dr. Tülay Güzel, Arş. Gör. Vahit Oğuz Kiper, Yavuz Can Yazıcı, Doç. Dr. Yeşim Koba. 

DESTİNASYON YÖNETİMİNİN HER ANLAMIYLA İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye’nin turizm endüstrisinde hak ettiği payı alabilmesi için yöreleri, şehirleri, bölgeleriyle ölçeklendirilmesi ve destinasyon yönetiminin her anlamıyla incelenip değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Asım Saldamlı, “Bu kapsamda TDGD olarak hazırladığımız kitabın turizm sektörüne önemli ve değerli bir pencere açacağına, ayrıca destinasyon yönetimi ve destinasyon geliştirme konusunda çalışmalar yapan araştırmacılara katkı sağlayacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.  

Bir destinasyonun içinde barındırdığı çekiciliklerden, turizm tesislerinden, yerel halktan, yerel yönetimlerden ve diğer paydaşlardan oluşan girift bir yapıya sahip olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Asım Saldamlı, “Destinasyon çatısı altında toplanan bileşenler birbirinden bağımsız ama bütüne bağlı, rekabet halinde ama iş birliği içinde, bireysel ama birbirini tamamlayan bir algoritma ile hareket etmektedir. Bu çelişkili sistemin sorunsuz bir şekilde işlemesi için destinasyon yönetimi kilit bir rol oynamaktadır” dedi. 

“Turizm Temelli Destinasyon Yönetimi” kitabı, 16 bölümden oluşuyor ve her bölümde destinasyon geliştirmenin farklı bir yönü inceleniyor. Kitabın bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor: Destinasyon Kavramı, Özellikleri, Türleri ve Yönetimi; Destinasyonunun Gelişmesinde DMO’ların İşlevi ve Önemi;Destinasyon Planlaması ve Politikası; Destinasyonlarda Kriz Yönetimi;Destinasyon Pazarlaması ve Kapsamı; Destinasyonlarda Tüketici Davranışı; Destinasyon Pazarlamasında İletişim, Geleneksel, Dijital ve Sosyal Medya; Destinasyon İmajı Kapsamında Marka, Marka Kimliği ve Stratejileri; Destinasyonlarda Ürün Geliştirme; Destinasyonlarda Sürdürülebilirlik ve Taşıma Kapasitesi; Destinasyonlarda Kültürel Miras; Destinasyonlarda Gastronomi; Destinasyonlarda Etkinlik Yönetimi ve Festivallerin Rolü; Destinasyonlarda Erişilebilirlik;Destinasyon Yönetiminde Dijitalleşme;Destinasyonlara Yeni Bir Yaklaşım: Akıllı Şehirler ve Destinasyonlar. 

 

Uyarı! Bu sitede yer alan tüm içerikler, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" uyarınca tescil ve koruma altındadır. Kısmen dahi olsa; basılı şekilde ya da internet üzerinde, izinsiz çoğaltılıp kopyalanamaz, alıntı yapılıp kullanılamaz. Ancak habere aktif link verilerek kullanılabilir. Aksi taktirde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.


TAV