TÜMBİKON İLE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ORTAK BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ.

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsünde 01 Nisan 2022 günü gerçekleştirilen başlıklı çalıştay için, İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları uzmanlarından oluşan seçkin bir katılımla gerçekleşti.

3 Nisan 00:21

TÜRKİYE’NİN GÜNCEL JEOPOLİTİK VE TOPLUMSAL MESELELERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI

CEVDET AKAY (TÜMBİKON GENEL BAŞKANI): ÜLKE SORUNLARINI BİLİMLE VE AKILLA ÇÖZMEK İÇİN KATKILARIMIZI SUNUYORUZ

TÜM BÜROKRATLAR VE İŞ İNSANLARI KONFEDERASYONU TÜMBİKON İLE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ORTAK BİR ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

ORTAKLAŞA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ÇALIŞTAYA YURT İÇİNDEN VE DIŞINDAN AKADEMİSYEN VE UZMANLAR KATILDI

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş Kampüsünde 01 Nisan 2022 günü gerçekleştirilen “Uluslararası Çalıştay: Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay için, İngiltere’den, Fransa’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerden, göç ve strateji konularında çalışan sivil toplum kuruluşları uzmanlarından oluşan seçkin bir katılımla gerçekleşti. Çalıştayda, ilgili ve yoğun bir dinleyici kitlesi önünde, güncel gelişmeler ışığında ülkemizin küresel ortamda göç ve diğer jeopolitik, sosyal sorunlarını ele alan bildiriler sunuldu.

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hem Suriyeli hem de diğer ülkelerden gelen göçmen ve sığınmacılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığını, ülkenin çeşitli alanlardaki sorunlarını bilim insanlarıyla ve üniversitelerle işbirliği içinde ele alıp, ortaya çıkacak görüşleri ve çözüm önerilerini ilgili makamlara ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sabah 10.00’da başlayan ve akşama kadar dört oturum şeklinde geçen çalıştayın diğer açılış konuşmalarından birisini, TÜMBİKON Ulusal ve Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve TÜMBİKON Başkan Vekili Can Çobanoğlu yaptı. Çobanoğlu, Türkiye’nin sorunlarına stratejik açıdan bakmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ULMER Hükümet Liderlik Okulu Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, uluslararası ilişkilerde jeopolitiğin anlamının ve işlevinin değiştiği bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Merkezi TOSAM Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Narlı, bir STK çatı kuruluşu olan TÜMBİKON ile işbirliği yapmaktan memnun olduklarını ve göç sorunlarının toplumsal yapıda çeşitli etkilerinin iyice araştırılıp, uzman görüşlerinden yararlanılarak çözüm önerilerinin ortaya konmasının gerekliliğine işaret etti.Aynı zamanda tüm bu araştırmaların 21'inci yüzyıl sosyolojisine uygun yani yeni bir sosyolojik dönemde olduğumuzun idrak edilerek yapılması gerektiğini ve jeopolitik bakış açısından kopuk çalışmaların yetersiz kalacağını belirtti. 

Açılış konuşmalarının sonuncusunu yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, üniversitelerinin böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, sosyal alandaki sorunların karmaşıklığına değinerek, çalıştaya katılan değerli akademisyen ve uzmanların görüşlerinden yararlanılmasının önemini vurguladı.

Çalıştay’da oturumlar şu dört başlık altında gerçekleştirildi:

1. Oturum: “Covid-19 Sonrası Yeni Normal Bağlamında Jeopolitik Meseleler”

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun moderatörlüğündeki oturuma, İstanbul Ticaret Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Sedat Aybar, İstanbul Arel Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu ve Özyeğin Üniversitesinden Prof. Dr. Nuray Ekşi katıldı.

2. Oturum: “Transnasyonel İnsan Hareketliliği Bağlamında Jeopolitik ve Sosyal Riskler” 

İstanbul Topkapı Üniversitesinden Murah Lehimler’inmoderatör olduğu bu oturumda, İstanbul Topkapı Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Banu Dalaman, Birleşik Krallık International British School’dan Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Deniz bildirilerini sundu.

3. Oturum: “Sosyal Kapsayıcılığın Jeopolitiği, Uyum ve Önlem Alma Politikaları”

Bu oturuma ilk olarak Paristen SceincesPo’dan Prof. Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN zoom bağlantısıyla katıldı. Diğer katılımcılar İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Gülay Uğur Göksel, Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Melih Görgün ve Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneğinden Avukat Mahmut İsal oldu.

4. Oturum: “Suriye’den Türkiye’ye Kapital ve İşgücü Akışı, Ekonomik Fırsatlar ve Riskler”

Bu son oturumda moderatörlüğü Can Çobanoğlu üstlendi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV’dan Ömer Kadkoy, Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Sarp bildirilerini sundu. Hatay Reyhanlı ticaret Odasından Ahmet Hüseyin Abay’ın sanal sunumu izlendi. 

Dört oturumda da üzerinde durulan ve altı çizilen konular başlıca iklim değişikliği, gıda krizi ve sosyal uyum konularına jeopolitik bir perspektiften yaklaşılarak çözüm aranması gerektiği, dünya düzeninin değişmekte olduğu, jeopolitikanın yeni anlamlar ve işlevler üstlenerek belki de tanımının değişeceği, göçlerin ve bölgesel ve küresel sorunların ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapılarını değiştirip dönüştürdüğü, bu değişimlerde kazananlardan daha çok kaybedenlerin olduğu, ülkelerin palyetif ve taktik politikalar yerine stratejik yaklaşımlar ve politikalar geliştirmeleri gerektiği şeklinde dile getirildi. 

İklim değişikliği, gıda krizi ve sosyal uyum konularına jeopolitik bir perspektiften yaklaşıldığını

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yararlı bir çalıştay süreci yaşandığını ve bildirilerin bir kitap halinde yayımlanacağını söyledi. Narlı çalıştayda sunulan görüş ve bildirilerden yararlanarak çözüm önerileri konusunda kendisinin bu yapıtta ve diğer akademik makale çalışmalarında gerekli tanıtımı ve sunuşları yapacağını da vurguladı.

Çalıştaya katılan bilim insanlarına, uzmanlara, STK yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eden TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, 200’den fazla profesörün oluşturduğu TÜMBİKON Akademik Kurulunun ve bilimin desteğini almaya devam ederek, ülke sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirme yolunda yorulmadan yola devam edeceklerini belirtti. 

 

Uyarı! Bu sitede yer alan tüm içerikler, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" uyarınca tescil ve koruma altındadır. Kısmen dahi olsa; basılı şekilde ya da internet üzerinde, izinsiz çoğaltılıp kopyalanamaz, alıntı yapılıp kullanılamaz. Ancak habere aktif link verilerek kullanılabilir. Aksi taktirde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.


TAV