Türkiye`de yasayan Suriyelilerin girişimciliğe teşviki için düğmeye basılıyor...

Girişimciliğe adım atacak olan Suriyeli göçmenler ve Türk girişimciler AB tarafından desteklenecek ve uluslararası pazarlara açılması hedeflenecek.

31 Mayıs 12:29
 

Girişimciliğe adım atacak olan Suriyeli göçmenler ve Türk girişimciler AB
tarafından desteklenecek ve uluslararası pazarlara açılması hedeflenecek.
Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye entegrasyonu için çok önemli bir adım
atılıyor. Avrupa Birliği’nin 26.4 milyon avroluk bütçe ile desteklediği proje ile Suriyeli
göçmenlerin iş kurmaları ve işlerini geliştirmeleri sağlanacak. 3 Haziran’da Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve ICMPD Başkanı Michael Spindelegger katılımları ile
açılışı gerçekleşecek olan proje ile Suriyeli göçmenlerin evsahibi toplumla birlikte
girişimciliğe teşvik edilmesi öngörülüyor. Açılış etkinliği ayrıca “Dijitalleşen Dünyada
Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Politika Çerçevesi ile Mültecilerin Entegrasyonunun
Desteklenmesi” ve “Sosyo-ekonomik Entegrasyon için İnovasyon ve Teknoloji Politikaları
Çerçevesinde Ev Sahibi Toplulukları ve Mültecileri Desteklemek” konusunda iki paneli
içerecek.
Kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik açısından katılımcıların 18-44 yaşları arasından
seçilmesi şartı getirilen projede, yüzde 30 kadın kotası da uygulanacak.
1993 yılında kurulan, Türkiye’nin de 2018’de üye olduğu ICMPD, Türkçe adıyla Uluslararası
Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin yürüteceği ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-
Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi) adı verilen proje
İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay
illerinde ve 48 ay süreyle devam edecek.
Projede destek verilecek alanlar şöyle özetlendi:

Potansiyel girişimciler için temel ve teknik beceri geliştirme eğitimleri

Bilgi birikimi transferine ve piyasaya erişime yönelik girişimci eşleştirme ve tedarik
zincirleriyle buluşturma

Alternatif finansmanla eşleştirme (kurumsal sosyal sorumluluk fonları, kitle finansmanı,
etki finansmanı gibi)

Potansiyel ve mevcut girişimciler için mentörlük

Start-up hibe desteği

Yerel kurumlara hizmetlerini geliştirmeye yönelik hibe destekleri

Yerel girişimcilik ve ortak kullanım merkezlerinin oluşturulmasına yönelik hibe destekleri

Yerel pazarlama iş birliği (collaborative marketing) oluşturma

Ulusal ve yerel kurumlara göç-girişimcilik ve göç-ekonomik kalkınma politika alanlarını
yönetme konusunda teknik yardım ve politika önerisi/çerçevesi geliştirme

Yerel ekosistem komiteleri

Ulusal düzeyde politika, izleme ve öneri geliştirme platformu
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), 17 Üye Devlet ve 250'den fazla personeli
olan uluslararası bir kuruluştur. Dünya çapında 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren göç yolları
boyunca verimli işbirliği ve ortaklıklar oluşturmak için çalışmalarında bölgesel bir yaklaşım
benimsemektedir. ICMPD, üye devletleri, Avrupa Komisyonu, BM ve diğer kurumların yanı sıra
bağışçılardan fon almaktadır. 1993 yılında kurulan ICMPD, BM gözlemci statüsüne sahiptir ve AB
kurumları ve BM ajansları dahil 700'den fazla ortakla işbirliği yapmaktadır.
ICMPD, insan haklarına saygılı ve devletlerin ihtiyaçlarına duyarlı bir “ortaklık” anlayışı ve çalışma
etiğine sahiptir. Bu anlayış etrafında ICMPD Avrupa’da, Avrasya’da, Orta Asya’da, Ortadoğu’da,
Afrika’da ve Latin Amerika’da faaliyet göstermektedir. Viyana merkezli kuruluşun Brüksel'de bir
temsilciliği, Malta'da bir bölge ofisi ve çeşitli ülkelerdeki proje ofisleri bulunmaktadır.
ICMPD, Türkiye'nin konu ile ilgili politika girişimlerini desteklemek amacıyla ülkedeki göç ve mülteci
kalıplarını ele almak için teknik yardım sağlamaktadır.
Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün kalkınmaya duyarlı ve tutarlı bir göç politikasının geliştirilmesi ve
uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan “Sessiz Destek - Kalkınmaya Duyarlı ve Tutarlı Bir Türk Göç
Politikası Çerçevesinin Desteklenmesi” projesi ve “Türkiye'de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının
Uygulanması”- SIDEM projesi, entegre, kanıta dayalı ve kalkınmaya duyarlı göç politikaları
tasarlamayı ve uygulamayı, göçün Türkiye'deki coğrafi bölgeler üzerindeki etkilerine dair veriler elde
etmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, bu projelerin tamamlayıcısı olarak SUMMIT projesi, hem bölgesel hem
de merkezi düzeyde yerel paydaşlar tarafından uygulanan entegrasyonu güçlendirme girişimlerini
sürdürmektedir.
Bu projelerden edinilen tecrübelerden yararlanan ENHANCER projesi, ICMPD'nin politika geliştirme
ve uygulama desteğini özellikle girişimcilik, girişimcilik ekosistemi ve politika tasarımına odaklanarak
ölçeklendirmektedir. Proje özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'deki yerel ev
sahibi topluluklara sosyo-ekonomik katılımı için kapsamlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir destek sunmayıamaçlamaktadır. Her iki taraf için girişimciliğin geliştirilmesi ve Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin
güçlendirilmesi projenin temel hedefleri arasındadır.
Sürdürülebilir Sosyo-ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi
(ENHANCER) Hakkında
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi, Türkiye'de geçici koruma altında olan
Suriyeli mültecilerin istihdam imkanlarını arttırıp yaşam koşullarını iyileştirmek ve böylelikle topluma
sosyo-ekonomik katılımına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında başlamıştır. ENHANCER, geçici
koruma altında olan Suriyeli mülteciler ve yerel ev sahibi topluluklar arasında potansiyel
girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, girişimciler için geliştirilmiş iş bağlantıları, politika
koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum hakkında ulusal, bölgesel ve yerel
aktörlerin katilimi dahil olmak üzere pratik sonuçları hedefleyen kapsamlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir
destek sağlamayı hedeflemektedir. Projenin 48 ay boyunca 11 vilayette (İstanbul, Şanlıurfa,
Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Hatay) faaliyet göstermesi
amaçlanmaktadır. Proje, geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin girişimcilik ekosisteminde
konumlandırılmasını mümkün kılarak bu konuda yerel ev sahibi toplulukların kapasitesini
güçlendirmeye çalışmaktadır.

Uyarı! Bu sitede yer alan tüm içerikler, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" uyarınca tescil ve koruma altındadır. Kısmen dahi olsa; basılı şekilde ya da internet üzerinde, izinsiz çoğaltılıp kopyalanamaz, alıntı yapılıp kullanılamaz. Ancak habere aktif link verilerek kullanılabilir. Aksi taktirde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.


TAV